نمونه آگهی در وب‌سایتها

اندازه آگهی (پیکسل):

رنو پارس
رنو پارس
رسانه‌های تصویری
ال جی
دانشگاه‌های انگلستان
شبکه شهراد
آگهی نوشتاری
آگهی تصویری
آگهی نوشتاری
آگهی تصویری
آگهی نوشتاری
آگهی تصویری
آگهی نوشتاری
آگهی نوشتاری