•  

    پارس ادز بتا همزمان با نسخه پیشین کار خواهد کرد

    ۱۳۸۸/۰۲/۰۲

    مدير توسعه رسانه پرداز پارس اعلام کرد؛ وب سايت جديد بتا به مدت شش ماه به موازات پارس ادز قديم کار خواهد کرد.


بازگشت به تازه‌های پارس‌ادز<-